Muuttujat

Sisältää
tehtävän!

Kokeillaan seuraavaksi syöttää tekstiä ohjelmaan käskyllä input.

Samalla käyttäjän vastaus talletetaan muuttujaan teksti ja tulostetaan vastaus ruutuun.


#käyttäjän vastaus tallentuu muuttujaan teksti

teksti = input("Anna teksti") 

#tulostetaan teksti
print(teksti)	
	

Muuttujatyyppejä

Muuttujiin tallennetaan kaikki tieto, mitä ohjelma tarvitsee ja käsittelee. Pythonissa on erityyppisiä muuttujia, esimerkiksi

Englannin kielisissa opetusmateriaaleissa näihin viitataan sanoilla int, float, string, boolean, list ja dict. Muuttujan nimen voi itse keksiä muutamin rajoituksin.

Muuttujaan asetetaan arvo yhtäsuuruusmerkillä (=).


merkkijono = "Jotain merkkejä"  #sijoitetaan 
kokonaisluku = 34        #muuttujiin arvoja
liukuluku = 4.5675456      #näet nimestä muuttujan
totuusarvo = True        #tyypin
lista = ["Auu","Buu","Duu"]
sanakirja = {'toka': 2, 'eka': 1}
	
print(kokonaisluku)

Pythonissa muuttujien arvoja voidaan muuttaa missä kohtaa tahansa ohjelmaa.

Muuttujan nimessä on väliä, kirjoitatko sen pienellä vai isolla.


muuttuja = "teksti"		#merkkijono
print(muuttuja)	

muuttuja = 4			#kokonaisluku
print(muuttuja)

muuttuja = 3.14			#desimaaliluku, 
print(muuttuja)			#huomaa piste pilkun paikalla

muuttuja = [1,2,3,6]	#lista
print(muuttuja)

muuttuja = False		#totuusarvo
print(muuttuja)

Muuttuja = "jokin uusi arvo"	#onko tässä jotain vikaa?
print(muuttuja)
	

Muuttujatyypin vaihtaminen

Joskus on tarpeellista vaihtaa muuttujatyyppiä Esimerkiksi, jos olet tallentanut muuttujaan numeron merkkijonoksi ja haluat laskea sen yhteen toisen luvun kanssa.

Tällöin tarvitset Pythoniin sisään rakennettuja funktioita:
str(), int(), float(), bool(), list(), dict() ...


muuttuja = "3"				#merkkijono
luku = 34 + int(muuttuja) 	#muutetaan merkkijono "3" luvuksi 3

#print käsky muuttaa luvun automaattisesti merkkijonoksi
print(luku)

#paitsi jos sekoitamme merkkijonoja mukaan
#merkkijonot voi yhdistää + merkillä
print("Tulos on " + str(luku))

luku = 1
print(bool(luku))	#lukua 1 vastaa totuusarvo True

luku = 0
print(bool(luku))	#lukua 0 vastaa totuusarvo False
	

Tehtävä:

Kirjoita ohjelma, mikä kysyy nimeäsi ja ikääsi.
Sen jälkeen ohjelma tulostaa tervehdyksen: "Hei, xxxx ! Ikäsi on yyyy"