Brython opas - Yleistä

Brython on Python-kielen versio, jossa Python-kielen suoritus tapahtuu selaimessa.

Tämä tarkoittaa, että Brython voidaan suorittaa millä tahansa selaimella ja ohjelmointi-työkaluna voi toimia mikä tahansa tekstieditori.

Nettisivun html-koodin rakenne

Html-koodi on tarkoitettu nettisivun rakentamiseen. Tätä rakennetta noudattaa kaikki nettisivut, niin Facebookin jokainen näkyvä sivu, kuin Wikipediankin sivut.

Sivu rakentuu aina niin kutsuttujen tagien varaan, jotka merkitään < ja > merkkien väliin. Välissä oleva sana ilmoittaa selaimelle tiedon siitä, mitä haluamme selaimen tekevän tai mistä alkaa mikäkin osio nettisivulla.

Ensimmäinen ohjelma

Mitä koodissa tapahtuu (rivi ilmoitettu R-alulla, esim. rivi 1 on R1):

Kommentointi ohjelmassa

Kommentointi on ohjelmoinnin tehokkaimpia keinoja. Oman ohjelman kommentointi selkeyttää ohjelmakoodia ja muistuttaa ohjelmoijalle, miten ohjelma on rakennettu. Usean viikon tai vuoden päästä voi olla hyvin vaikea muuten päätellä, miten olet rakentanut ohjelman toiminnan.

Kommentointia tarvitaan kertomaan myös muille ohjelmoijille, miten ohjelma toimii ja miten sitä voisi kehittää. Nykyään tämä on vielä korostunut entisestään ohjelmoijien laittaessa koodin tai ohjelman pätkiä muiden ohjelmoijien ulottuville nettiin.

Kommentointi tehdään merkillä # rivin alussa. # merkillä aloitettua riviä ei siis suoriteta ohjelmaa ajettaessa.

Samoin, jos laitat käskyriville # merkin, sen jälkeistä ei suoriteta ohjelmaa ajettaessa. Älä tällöin käytä kuitenkaan tab-nappia saadaksesi kommentin reunemmaksi.


Tehtävä:

Suorita tehtävävät Editorilla ja tallenna työsi Tiedostona.