Yleistä

Brython on Pythonin versio, joka toimii selaimen päällä ja suoritetaan nettisivun osana.

Python ohjelmoinnin alkeita löytyy Python-oppaasta.

Nettisivun rakenne ja nettisivun rakentamisesta tietoa löytyy HTML-oppaasta.

Brythonin tuominen nettisivulle

Brython tuodaan nettisivun käytettäväksi head-osion script-käskyllä (rivi 4). Brython kirjasto brython.js on tässä tallennettu omaan kansioon osaksi sivustoa.

Body-osan onload -kohdassa suoritetaan sivuille kirjoitetut Python-käskyt.

Script-osio sijoitetaan yleensä HTML-koodin head-osioon. Alla olevan esimerkissä varsinaiset Python-käskyt on kirjoitettu script-tagien väliin riveille 8-12.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<script src="https://www.matikki.fi/guidebook-python/brython/brython380/brython.js"></script>

<title>Brython</title>

<script type="text/python">
from browser import document

document <= "Hei maailma"
</script>

</head>

<body onload="brython({debug:1,indexedDB: false})">


</body>
</html>

from browser import document-käsky tuo sivun HTML-dokumenttiolion Pythonin koodiin.

document <= "Hei maailma"-käsky tulostaa halutun tekstin selaimessa olevaan dokumenttiin.

Virheiden käsittely ohjelmassa

Yleensä Brython lähettää virheet selaimen konsoliin (console). Tässä materiaalissa virheet on ohjattu toisin. Virheen tullessa ohjelma ilmoittaa niistä alert-ilmoituksella.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<script src="https://www.matikki.fi/guidebook-python/brython/brython380/brython.js"></script>

<title>Brython</title>

<script type="text/python">
from browser import document

document <= "duupa duu
</script>
</head>

<body onload="brython({debug:1,indexedDB: false})">


</body>
</html>