Yleistä

Python on ohjelmointikieli, joka on alustariippumaton ja tulkattava.

Ohjelma on siis heti suoritettavissa koneella, jossa se on kirjoitettu. Kone tarvitsee vain Python-tulkin, eli ohjelman, joka lukee Python-kielisen koodin ja suoraan toteuttaa sen käskyt.

Esimerkiksi tässä ohjeessa Python-tulkkina on selaimessa toimiva Brython. Ohjelma ja käskyt, mitkä kirjoitetaan alla olevalla editorilla, suoritetaan selaimessa, eli koneella jota käytät katsoessasi tätä sivua.

Kokeile:
Muuta lainausmerkeissä alla olevaa tekstiä "Hei maailma!" ja paina nappia Run

	
print("Hei maailma!")

print-käsky tulostaa siis halutun tekstin ruutuun.

Kommentointi ohjelmassa

Kommentointi on ohjelmoinnin tehokkaimpia keinoja. Oman ohjelman kommentointi selkeyttää ohjelmakoodia ja muistuttaa ohjelmoijalle, miten ohjelma on rakennettu. Usean viikon tai vuoden päästä voi olla hyvin vaikea muuten päätellä, miten olet rakentanut ohjelman toiminnan.

Kommentointia tarvitaan kertomaan myös muille ohjelmoijille, miten ohjelma toimii ja miten sitä voisi kehittää. Nykyään tämä on vielä korostunut entisestään ohjelmoijien laittaessa koodin tai ohjelman pätkiä muiden ohjelmoijien ulottuville nettiin.

Kommentointi tehdään merkillä # rivin alussa. # merkillä aloitettua riviä ei siis suoriteta ohjelmaa ajettaessa.

Samoin, jos laitat käskyriville # merkin, sen jälkeistä ei suoriteta ohjelmaa ajettaessa.

	
#tulostetaan teksti

print("Hei maailma!")	#tai kommentti tähän

Moduleista

Pythoniin on rakennettu sisään modulijärjestelmä. Modulijärjestelmää voi ajatella koodikirjastona.

Tämä tarkoittaa, että Pythonissa ei ole kaikkia palveluja tarjolla valmiina, vaan palvelu pitää käskeä ohjelmaan import käskyllä.

Esimerkiksi, jos ohjelmoija haluaa käyttää päivämäärää, tarvitaan modulia datetime.

import datetime kirjoitetaan ohjelman alkuun.

	
import datetime

print(datetime.datetime.now())

Seuraavaksi tutustumme muuttujiin.