JavaScript - Yleistä

JavaScript on ohjelmointikieli, jonka tarkoituksena on liittää interaktiivisuutta kotisivujen yhteyteen. Huomattavaa on, että koodi kirjoitetaan suoraan sivuille HTML-koodin kanssa ja koodia ei tarvitse kääntää mitenkään. Selain suorittaa koodin ja tulos on nähtävillä heti virheineen. JavaScript suoritetaan siis aina paikallisella koneella, joten (ainoastaan) sen avulla ei ole mahdollista tehdä sovelluksia, jotka toimivat verkon yli palvelimelle.

Paikalliselle selaimelle on myös mahdollista laittaa asetus, joka kieltää selainta suorittamasta JavaScript-koodeja, joten sivuilla olevista JavaScript-ohjelmista on hyvä mainita käyttäjälle.

Nettisivun html-koodin rakenne

Html-koodi on tarkoitettu nettisivun rakentamiseen. Tätä rakennetta noudattaa kaikki nettisivut, niin Facebookin jokainen näkyvä sivu, kuin Wikipediankin sivut.

Sivu rakentuu aina niin kutsuttujen tagien varaan, jotka merkitään < ja > merkkien väliin. Välissä oleva sana ilmoittaa selaimelle tiedon siitä, mitä haluamme selaimen tekevän tai mistä alkaa mikäkin osio nettisivulla.

Ensimmäinen ohjelma

Mitä koodissa tapahtuu (rivi ilmoitettu R-alulla, esim. rivi 1 on R1):

Kommentointi ohjelmassa

Kommentointi on ohjelmoinnin tehokkaimpia keinoja. Oman ohjelman kommentointi selkeyttää ohjelmakoodia ja muistuttaa ohjelmoijalle, miten ohjelma on rakennettu. Usean viikon tai vuoden päästä voi olla hyvin vaikea muuten päätellä, miten olet rakentanut ohjelman toiminnan.

Kommentointia tarvitaan kertomaan myös muille ohjelmoijille, miten ohjelma toimii ja miten sitä voisi kehittää. Nykyään tämä on vielä korostunut entisestään ohjelmoijien laittaessa koodin tai ohjelman pätkiä muiden ohjelmoijien ulottuville nettiin.

Kommentointi voidaan aloittaa kirjoittamalla riville // .
// merkin jälkeistä ei suoriteta ko. rivillä ja merkillä aloitettua riviä ei siis huomioida ohjelmaa ajettaessa vaikka rivillä olisi selkeä JavaScript-käsky.

Jos tarvitaan useampirivistä kommenttia, niin kommentointi aloitetaan merkeillä /* ja lopetetaan */ yhdistelmällä. Mitä ikinä näiden välissä onkin sitä ei suoriteta ohjelmaa ajettaessa.


Tehtävä:

Suorita tehtävävät Editorilla ja tallenna työsi Tiedostona.