Valikko:

WWW:n toimintaperiaate

World Wide Webissä palvelimet ja asiakasohjemat eli käytännössä selaimet keskustelevat keskenään HTTP -protokollalla (Hypertext Transfer Protocol). Protokolla muodostuu käyttäjälle näkymättömistä komennoista ja komentojen vastauskoodeista, joita koneet käyttävät keskustelussaan. HTTP-tapahtumassa hyperteksti siirtyy Internet-verkon yli ja se koostuu neljästä osasta: Yhteys muodostetaan palvelinkoneeseen, kun selaimelle annetaan osoite. Kun yhteys on muodostettu, niin HTTP-asiakasohjelma (selain) lähettää palvelimelle palvelupyynnön. Palvelimen lähettyä vastauksen yhteys puretaan.
Palvelupyyntö voi kohdistua palvelimelle talletettuihin tiedostoihin. Tyypillisesti halutaan hakea html-dokumentti (ASCII-tiedosto) ja siihen kuuluvat kuvat (esim. gif-tiedosto) näkyviin omalle selaimelle.

Kuvassa kotikoneelle asennetun Apache-palvelimen htdocs-kansio, josta asiakas voi pyytää tiedostoja.
Käytönnössä palvelinkone on tietokone, johon on asennettu http-palvelin -ohjelma. Suosituimpia ohjelmia on Apache.

Palvelinohjelmalle on määritelty tietokoneen hakemistosta kansio, josta voidaan tarjota tiedostoja pyynnön tekevälle selaimelle. Henkilön kirjoittaessa selaimen osoiteriville osoitteen, tietokone ottaa siis yhteyttä toiseen tietokoneeseen, josta haetaan halutut tiedostot ja henkilön selain muodostaa haetuista tiedostoista selaimessa näkyvän www-sivun.

URL-osoite, nimipalvelimet ja IP-osoitteet

Selaimeen kirjoitettava URL-osoite (Universal Resource Locator) ei sinänsä kerro mitään tietokoneelle vaan osoite täytyy kääntää numeeriseen muotoon eli IP-osoitteeksi. IP-osoite on yksikäsitteinen numerosarja (esimerkiksi 128.214.222.4), eli Internetissä ei ole kahta palvelinta samalla IP-osoitteella. Nimen kääntäminen tapahtuu nimipalvelimien avulla. Nimipalvelimet ovat erityisiä tietokoneita Internetissä, joihin on talletettu osoitteita vastaavat IP-osoitteet. Kaikissa nimipalvelimissa ei tietenkään ole kaikkia osoitteita, vaan Nimipalvelimet ovat järjestetty hierarkisesti. Ylinnä on maailmanjuuri, joka tietää vähintään kaikki eri maatunnukset (Suomen tunnus on .fi). Jokaisella maalla on omia nimipalvelimia, jotka vievät eteenpäin palvelupyyntöä, kunnes tulee vastaan nimipalvelin, joka tietää osoitetta vastaavan IP-osoitteen.

URL-osoite on aina muotoa:
http://palvelinkone:porttiosoite/tiedostopolku

Porttiosoite on oletusarvoisesti 80, joten sitä ei tarvitse kirjoittaa erikseen.

Esimerkiksi osoitteen:
http://www.helsinki.fi/ koko muoto olisi oikeasti http://www.helsinki.fi:80/

Edellä oleva palvelinkone on siis http-palvelin www.helsinki.fi , jonka IP-osoite on 128.214.189.90
Oikeasti sivun hakemiseen tarvitaan IP-osoite, mutta ilman helpommin muistettavaa nimeä käyttäjien tarvitsisi kirjoittaa selaimen osoiteriville

http://128.214.189.90

Lisätietoja:
http://fi.wikipedia.org/wiki/WWW-palvelin