Valikko:

CSS ja div-elementti

Div-elementtiä käytetään yleisesti niputtamaan yhteen elementtijoukkoja tai muodostamaan alue sivulle. Elementtijoukon tai alueen ominaisuudet, kuten paikka sivulla voidaan tällöin määritellä sivulla tarkasti.


<STYLE TYPE="text/css">

	#palsta1 {
		position:relative;
		top:20px;
		left:100px;
		width:100px;
		height:200px;
		background-color:#606005;
		border:1px;
		color:#ffffff;		
		font-family:Verdana;
	}

	#palsta2 {
		position:relative;
		top:40px;
		left:0px;
		width:100px;
		height:100px;
		background-color:#606060;
		color:#ffffff;		
		font-family:Verdana;
	}

</STYLE>
	
	<h2>Sivuotsikko</h2>

	<div id="palsta1">Tekstiä ja kuvaa laatikossa, jossa id='palsta1'</div>

	<div id="palsta2">Toisen laatikon tekstit, kuvat jne. (id='palsta2')</div>

Sivuotsikko

Tekstiä ja kuvaa laatikossa, jossa id='palsta1'
Toisen laatikon tekstit, kuvat jne. (id='palsta2')

Div-elementin css-määrityksiä

Div-elementissä tuntuvat toimivan kaikki fontin laatuun vaikuttavat css-määritykset. Lisäksi alla muutamia muita esimerkiksi palstan kokoon ja sijaintiin liittyviä määrityksiä.

Lisää palstoihin ja muihin elementteihin saatavia ominaisuuksia löydä sivulta:
http://www.w3schools.com/cssref/

Sijainti, leveys ja korkeus
positionsijainnin lajirelative tai absolute
eli sijainti suhteessa muihin elementteihin sivulla
tai sijainti suhteessa sen elementin vasempaan ylänurkkaan, minkä sisällä ollaan
topsijainti ylhäältäpikseleinä
leftsijainti vasemmaltapikseleinä
z-indextason päällekkäisyys numeerinen arvo 0,1,2 jne.
Jos tasot menevät päällekkäin, niin suuremman arvon saanut on päällä.
heightelementin korkeuspikseleinä
widthelementin leveyspikseleinä
Näkyvyys
displayelementin näkyvyyshidden tai visible
overflowmitä tehdään, jos sisältö menee reunojen yliauto, hidden, scroll
overflow-xmitä tehdään, jos sisältö menee reunojen yli vaakatasossaauto, hidden, scroll
overflow-ymitä tehdään, jos sisältö menee reunojen yli pystytasossaauto, hidden, scroll
Tausta
background-colortaustan väriesim. heksadesimaalina
backgroundtaustakuvaesim. url("tausta.jpg");
background-repeattaustakuva toistorepeat-x, repeat-y, no-repeat
background-positiontaustakuva paikka x yesim. 100px 200px
background-attachmenttaustakuva pysyminen paikallaanesim. scroll, fixed, local
Marginaaleja
margin-leftvasen marginaalikoko esimerkiksi 12px
margin-rightoikea marginaalikoko esimerkiksi 12px
margin-topylämarginaalikoko esimerkiksi 12px
margin-bottomalamarginaalikoko esimerkiksi 12px
marginkoskee jokaista marginaaliakoko esimerkiksi 12px
paddingsisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-topyläsisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-bottomalasisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-leftvasen sisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-rightoikea sisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
Fonttiin vaikuttavia
font-familykirjasinlajityylin nimi
font-weight tekstin tyylibold, bolder, normal, lighter
font-stylekirjaisimen tyyliesimerkiksi normal, italic
font-sizetekstin kokokoko esimerkiksi 12px
colorfontin värivärin nimi tai RGB-arvo heksadesimaalina
line-heighttekstirivin korkeuskoko esimerkiksi 12px
text-decorationtekstin 'koristelu'none, underline, overline, line-through
letter-spacingkirjainten välikoko esimerkiksi 12px
background-colortekstin taustavärivärin nimi tai RGB-arvo heksadesimaalina
text-aligntekstin tasaaminenleft, right, center tai justify
text-indenttekstin ensimmäisen rivin sisentäminensisennys esimerkiksi 12px
floattekstin kierrätyspikseleinä
cleartekstin kierrätyksen lopetuspikseleinä
Reunan ominaisuuksia
border-colorreunan väriesim. heksadesimaaleina
border-widthreunan paksuuspikseleinä
border-stylereunan tyylisolid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset
border-radiusreunan kulmien pyöristyminenesim. 10px


Esimerkki

Tehdään esimerkki, jossa rakennetaan koko nettisivu pelkästään div-elementtien varaan. Etuna tässä on se, että nettisivun tekeminen pelkistyy vain css-määrityksien tekemiseen. Itse body-osaan ei tarvitse laittaa juurikaan ulkonäköön vaikuttavia parametrejä.

Huomaa, että palstojen position-arvot on laitettu absolute-mukaisesti. Koska div-elementit sijaitsevat bodyn sisällä lasketaan sijainti koko sivun eli body-elementin vasemmasta ylänurkasta lukien.

Esimerkkisivu


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html>


<head>

	<title>
		Div-esimerkki
	</title>


<style type="text/css">

body {
	background: url('../kuvat/beige-tausta.jpg');
}

a.linkki:link {
		text-decoration: none;
		color:#ff0000;
}

a.linkki:visited {
		text-decoration: none;
		color:#00ff00;
}

a.linkki:hover {
		text-decoration: underline;
		color:#0000ff;
}

a.linkki:active {
		text-decoration: none;
		color:#000055;
}

#linkkilista{	
		position:absolute;
		top:50px;
		left:10px;
		width:200px;
		background-color:#f3e2e2;
		font-family:arial;
		font-size:18px;
}

#otsikkokentta{	
		position:absolute;
		top:30px;
		left:250px;
		width:800px;
		background-color:#f3f2f2;
		font-family:arial;
		font-size:28px;
		text-align:center;
}

#keskiteksti{	
		position:absolute;
		top:70px;
		left:250px;
		width:800;
		height:400;
		background:url(tausta.jpg);
		font-family:arial;
		color:#020211;
		font-size:16;
		text-indent:20;
		line-height:20px;
}


</style>

</head>

<body>


<div id="linkkilista">

Linkkini:<br /><br />
	<a href="http://www.google.fi" class="linkki">Google</a><br />
	<a href="http://www.facebook.com" class="linkki">Facebook</a><br />
	<a href="http://www.youtube.com" class="linkki">Youtube</a><br />
	<a href="http://www.vesay.edu.hel.fi" class="linkki">Koulu</a><br />

</div>


<div id="otsikkokentta">
Sivuni otsikko
</div><div id="keskiteksti">
<img src="../kuvat/anim.gif" width="200" align="left" /><br />
Tässä voisi olla kuvaa ja tekstiä koskien jotain sivun asioita.
<br />

</div>

</body>

</html>