Valikko:

Fonttien määrittely

Fonttien määrittelyyn on elementtipari <font></font>, jonka välisellä alueella on fonttimäärittely voimassa riippumatta siitä, miten fontit on määritelty ennen ja jälkeen elementtiparin.

Font-elementin parametrejä ovat:

face"fontin nimi"
sizefontin koko numeroarvona
color"fontin väri"

Esimerkiksi tämä lause on määritelty seuraavasti.

<font face="Arial, Helvetica" size="3" color="#777777">
Esimerkiksi tämä lause on määritelty seuraavasti.
</font>

Html-dokumentti suoritetaan katselijan koneessa ja nettiselaimessa. Tämän takia fontin pitää olla asennettuna katselijan koneelle. Sivujen tekijän on kuitenkin vaikea tietää, mitä fontteja dokumentin katselijan koneella on, joten face elementtiin voi määritellä useampia vaihtoehtoja fonttityyliksi.

Käyttäjän koneella todennäköisesti olevia fontteja:

Arial
Arial black
Verdana
Tahoma
Comic Sans MS
Impact
Courier New
Georgia
Times New Roman
Lucida Console
Trebuchet MS
Webdings
Book Antiqua
Symbol
Geneva
New York

Erikoismerkit ja entiteetit

Kirjoitettaessa dokumenttia, kaikkia merkkejä ei voi kirjoittaa suoraan. Ilmiselviä esimerkkejä ovat < ja >, jotka ovat varattu HTML-kielen käyttöön. Muita esimerkkejä voisi olla ö- ja ä kirjain, jotka saattavat olla vaikeita näytettäviä muualla maailmassa, jossa näitä merkkejä ei tunneta eikä käytetä. On olemassa kaksi tapaa kirjoittaa merkit, joita ei voi suoraan kirjoittaa HTML-koodiisi: Entiteetit ja ISO-Latin-merkin aloittaa aina & merkki ja lopettaa puolipiste. Esimerkiksi jos haluamme punnan merkin £ niin kirjoitamme vain koodin joukkoon merkkijonon &#163; jonka selain tulkitsee punnan merkiksi.

Kattava merkkitaulukko löytyy esimerkiksi sivulta

https://www.cs.tut.fi/~jkorpela/merkit/entiteetit.html tai

http://www.w3schools.com/html/html_entities.asp

Joitain muunnettavia merkkejä

Muunnettava merkkiISO-Latin-1Entiteetti
"
&#34; &quot;
&
&#38; &amp;
<
&#60; &lt;
>
&#62; &gt;
space
&#160; &nbsp;
¡
&#161; &iexcl;
¢
&#162; &cent;
£
&#163; &pound;
¤
&#164; &curren;
¥
&#165; &yen;
¦
&#166; &brvbar;
§
&#167; &sect;
¨
&#168; &uml;
©
&#169; &copy;
ª
&#170; &ordf;
«
&#171; &laquo;
¬
&#172; &not;
®
&#174; &reg;
¯
&#175; &macr;
°
&#176; &deg;
±
&#177; &plusmn;
²
&#178; &sup2;
³
&#179; &sup3;
´
&#180; &acute;
µ
&#181; &micro;
&#182; &para;
·
&#183; &middot;
Ä
&#196; &Auml;
ä
&#228; &auml;
Ö
&#214; &Ouml;
ö
&#246; &ouml;

Kokeiluympäristö

Kokeile kirjoittaa jonnekin tekstin joukkoon esim. &#174; ja klikkaa Näytä-nappia.