Valikko:

Värien määrittely ja body-elementti

Jonkin elementin väri määritellään yleensä parametrina, jolloin parametrin arvoksi annetaan halutun värin nimi tai RGB-arvo heksadesimaaleina. Esimerkiksi jos haluamme määrittää fontin värin, kirjoitamme font-tagille parametriksi color muodossa:

<font color="blue">Tämä on väritetty teksti</font>

tai

<font color="#0000ff">Tämä on väritetty teksti</font>

Molemmat tekevät saman tuloksen:

Tämä on väritetty teksti

Seuraavassa muutama nimellä määritelty väri:

black
gray
white
red
purple
blue
navy
yellow
green
gold
maroon
olive
lime
fuchsia
aqua

Heksadesimaalimuunnos

Kaikkia väreillä ei ole nimiä, joten saadaksemme kaikki värit käyttöön tarvitsemme toisen keinon kuvata värejä.

RGB-arvossa kaikki värit kuvataan punaisen (red), vihreän (green) ja sinisen (blue) sävyjen yhdistelmänä. Kukin kolmesta väristä voi saada arvon 0-255, joka on värin kirkkausarvo. Esimerkiksi mustan värin kirkkausarvot ovat 0,0,0 eli kunkin värin kirkkausarvo on mahdollisimman pieni.

Kun värin kirkkausarvot ovat selvillä, muunnetaan ne heksadesimaaliluvuiksi ja ilmoitetaan värikoodina #-merkin jälkeen.

Tämä laskin laskee valmiin arvon käytettäväksi ja näyttää värin. Punainen, vihreä ja sininen voivat saada arvoja 0-255.

Red: Green: Blue:

Väriparametrin arvo heksadesimaalina:

Kehittyneempi tyokalu värin määritykseen uudessa ikkunassa

Body-elementin väriparametrejä

Body-elementin parametrejä, joihin on värimäärittely:

textdokumentin tekstin väri
bgcolordokumentin taustan väri
linklinkin väri
alinkaktiivisen linkin väri
vlinkvieraillun linkin väri

Esimerkiksi alla on tämän sivun body ja siihen kirjoitetut parametrit:

<body bgcolor="#eeeeee" link="#ee2323" alink="#23ee23" vlink="#2323ee" text="#000012">

ja alla olevista linkeistä näet, kuinka värit toimivat:

Google
Youtube
Helsinki