Valikko:

CSS - tyylimääritykset

HTML-dokumentti näkyy hieman erilaiselta eri selaimissa. Jokaiseen dokumenttiin kotisivuillasi on työlästä kirjoittaa aina samat elementtien määrittelyt. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi voimme käyttää CSS (Cascading Style Sheets) tyylikieltä.

CSS voidaan kirjoittaa:

Tyylimääritykset antavat ohjeet selaimelle, kuinka jokin elementti pitää selaimella näkyä. Nämä määritykset ovat hyvin yksityiskohtaisia, jolloin sivulle saadaan täsmälleen haluttu ulkoasu.

Lisäksi, jos kirjoitamme css-määritykset erilliseen tiedostoon, saamme usealle sivulle saman ulkoasun kirjoittamalla vain yhden rivin halutun html-sivun alkuun.

Selaimen rakentaessa sivua, se lukee css-määritykset järjestyksessä. Toisinsanoen päällekkäisyyksien tapahtuessa jälkimmäinen määritys sivulla voittaa ensin määritellyn ja elementin sisälle määritelty voittaa esim. head-osioon määritellyt css-määritykset.

Vasemmanpuoleisessa kentässä on tuotu tyylimääritykset tiedostosta tyyli.css ja oikeanpuoleisessa määritykset kirjoitetaan STYLE-elementin sisään.

<html>

<head> 
<title>
	Dokumentin otsikko
</title>

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="tyyli.css" />

</head>


<body>

	Tässä on itse HTML-dokumentti ja 
	elementit joihin vaikutetaan tyylissä.

</body>

</html>
<html>

<head> 
<title>
	Dokumentin otsikko
</title>

<style type="text/css">

	...Tähän tulee tyylimääritykset...

</style>

</head>


<body>

	Tässä on itse HTML-dokumentti ja
	elementit joihin vaikutetaan tyylissä.


</body>

</html>

Elementtien css määrittely tiedostossa ja style-tagin sisällä

Elementin määritys tehdään aaltosulkeiden sisään. Elementin eri ominaisuuksien määritykset erotetaan puolipisteellä. Jos haluamme määritellä useammalle elementille samat määritykset, niin elementit erotellaan pilkulla. Katso esim. alla ensimmäisenä määrittelemme H3 ja H4 tason otsikot samalla tavalla.

Jos haluamme määritellä esimerkiksi fontille useamman vaihtoehdon, niin vaihtoehdot erotellaan myös pilkulla.


	H3, H4 {	color : red ;
			font-size : 17px;
	}

	BODY { 		font-family: Verdana,Arial ;
		 	font-size : 12px;
		}

	TABLE { 	font-family: Arial ;
		 	font-size : 15px;
		}Elementtien css määrittely parametrinä

CSS-määrittelyt voidaan kirjoittaa suoraan myös minkä tahansa elementin sisään parametriksi style.

Tällöin ominaisuudet erotellaan myös puolipisteillä. Alla on esimerkiksi muutettu kappaleen fontin kokoa 16 pikselin kokoiseksi ja vaihdettu väri punaiseksi.

	<p style="font-size:16px;color:#ff0000;">Jotain kappaleen tekstiä</p> 

Jolloin tulos on:

Jotain kappaleen tekstiä

Elementtejä ja määrityksiä

Html-dokumentin kaikkiin tageihin voidaan tehdä tyylimäärityksiä, ja yleensäkin tagien ja muiden elementtien kaikkia ominaisuuksia voidaan säädellä tyylimäärityksillä. Alla on muutama määritys, enemmän löytyy esimerkkeineen sivulta:

http://www.w3schools.com/css/css_examples.asp

Tekstiin vaikuttavat määritykset

Tekstiä sisältäville elementeille (esimerkiksi P, BODY,...) on olemassa mm. seuraavat tyylimääritykset:

font-familykirjasinlajityylin nimi
font-weight tekstin tyylibold, bolder, normal, lighter
font-stylekirjaisimen tyyliesimerkiksi normal, italic
font-sizetekstin kokokoko esimerkiksi 12px
colorfontin värivärin nimi tai RGB-arvo heksadesimaalina

line-heighttekstirivin korkeuskoko esimerkiksi 12px
text-decorationtekstin 'koristelu'none, underline, overline, line-through
letter-spacingkirjainten välikoko esimerkiksi 12px
backgroundtekstin taustavärivärin nimi tai RGB-arvo heksadesimaalina
text-aligntekstin tasaaminenleft, right, center tai justify
text-indenttekstin ensimmäisen rivin sisentäminensisennys esimerkiksi 12px

Yllä olevia ominaisuuksia voidaan myös määritellä seuraaville linkkityypeille. Huomaa, että linkkityypiksi on määritelty myös linkki, jonka päällä hiiri on.

A:linknormaali linkki
A:visitedlinkki, jossa käyty
A:activelinkki, jota painetaan hiirellä
A:hoverlinkki, jonka päällä hiiri on

Marginaalien, rajojen ja listan määritys

Elementeille voidaan määritellä marginaaleja, jotka antavat uusia mahdollisuuksia sijoitteluun. Lisäksi voidaan vaikuttaa korkeuteen, leveyteen ja tekstin kierrätykseen.

margin-leftvasen marginaalikoko esimerkiksi 12px
margin-rightoikea marginaalikoko esimerkiksi 12px
margin-topylämarginaalikoko esimerkiksi 12px
margin-bottomalamarginaalikoko esimerkiksi 12px
marginkoskee jokaista marginaaliakoko esimerkiksi 12px
paddingsisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-topyläsisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-bottomalasisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-leftvasen sisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
padding-rightyläsisämarginaalikoko esimerkiksi 12px
widthelementin leveyspikseleinä
heightelementin korkeuspikseleinä
floattekstin kierrätyspikseleinä
cleartekstin kierrätyksen lopetuspikseleinä

Reunan ominaisuuksiin vaikuttavat

border-styleelementin rajojen tyyliesim. solid, dotted, dashed, double, groove, ridge
border-widthelementin rajojen paksuuspikseleinä
border-colorelementin rajojen väriheksadesimaalina
border-radiusalueen kulmien pyöristyskoko esimerkiksi 8px

Taustaan vaikuttavia määrityksiä

background-colortaustaväriväri esim. heksadesimaalina
background-imagetaustakuvaesim. muodossa url("kuvannimi.jpg")
background-repeattaustakuva toistorepeat-x , repeat-y , no-repeat
background-positiontaustakuvan aloituspaikka x y esim. 50px 100px

Kokeiluympäristö

Kokomäärityksistä px, em ...

Elementin pituus, leveys, korkeus ja koko voidaan määritellä joko suhteellisilla mitoilla tai absoluuttisilla pituusmitoilla. Edellä on käytetty pituusmittaa px, joka on suhteellinen mitta ja tarkoittaa kokoa pikseleinä. Suhteelliseksi tämän tekee se, että pikselin koko on katselijan koneesta riippuen.

Toinen suhteellinen pituusmitta on em. Tätä käytetään, kun halutaan välttää näkymän ongelmia vanhoissa selaimissa. Vanhat selaimet eivät välttämättä muuta fontin kokoa selainasetuksista käsin, jos koko on määritelty px-ominaisuudella.

Pituusmitta em määritellään siten, että 1em on oletuskoko määrityskohdassa. Jos oletuskoko on 16px, niin em -arvo voidaan laskea kaavalla em= haluttu pikselikoko / 16px.

Absoluuttisia pituusmittoja ovat in (tuuma), cm (senttimetri), mm (millimetri).

Esimerkki:

 • Jokin teksti 12px (oletuskoko tässä dokumentissä)
 • Jokin teksti 1.16em (1.16 = 14/12)
 • Jokin teksti 0.1in
 • Jokin teksti 0.5cm
<ul>

<li style="font-size:12px;">Jokin teksti 12px (oletuskoko tässä dokumentissä)</li>
<li style="font-size:1.16em;">Jokin teksti 1.16em (1.16 = 14/12)</li>
<li style="font-size:0.1in;">Jokin teksti 0.1in</li>
<li style="font-size:0.5cm;">Jokin teksti 0.5cm</li>

</ul>


Listan ominaisuuksia ja url-määritys

Listojen ominaisuuksia voimme määritellä ominaisuudella

list-style: tyyppi

Tyyppi voi olla circle, square, none tai url (osoite). Viimeisimmässä vaihtoehdossa osoite viitta johonkin kuvaan, jonka haluamme laittaa listan eri kohtien merkiksi. Yleisestikin tyylimäärityksissä voimme viitata (jos mahdollista) myös kuvaan tällä tavalla. Alla olevassa kokeiluympäristössä tapaa on käytetty taustakuvan määrittämiseen.

Esimerkiksi:

Otsikkomme

Moi kaikille
teille! Tässä pieni lista:

 • Eka alkio
  • Toinen alkio
  • Kolmas alkio

<h1 style="font-family 	: verdana;
	  font-size  	: 13px;
	  margin	: 20px; ">
Otsikkomme
</h1>

<p style="line-height : 12px">
Moi kaikille <br> teille!

Tässä pieni lista:

<ul style="list-style : square">
	<li>Eka alkio
		<ul style="list-style : url('kuvat/merkki.gif')">
			<li>Toinen alkio</li>
			<li>Kolmas alkio</li>
		</ul>
	</li>
</ul>